بيش از 6 هزار اثر از 1500 هنرمند به دوسالانه نقاشي رسيد و انتخاب اوليه آثار آغاز شد بازگشت
 

بيش از 6 هزار اثر از بيش از 1500 هنرمند به هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران ارائه شد .

جواد صادقي ؛ دبير اجرايي هشتمين دوسالانه نقاشي گفت: به گزارش ستاد خبري هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران ، پايان مهلت ارسال آثار به دوسالانه ملي نقاشي 6 هزار و 285 اثر از 1550 هنرمند به دبيرخانه سالانه رسيد كه از ميان آثار رسيده 4 هزار و 905 اثر در بخش آزاد و 1470 اثر در بخش مسابقه با موضوع مكتب هرات است.

صادقي افزود: كوچكترين شركت كننده در هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران 10 سال و مسن ترين فردي كه اثرش را به دوسالانه ارسال كرده است ، 86 سال سن دارد.

دبير اجرايي هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران درباره انتخاب آثار گفت: انتخاب اوليه آثار توسط همايون سليمي ، عبدالحميد پازوكي ، مصطفي گودرزي ، مهرداد خطايي و كاظم چليپا از امروز يكشنبه 22 آبان آغاز شده است و تا پايان هفته نتايج انتخاب اوليه اعلام مي شود.

البته پيش از واحد خاكدان در تركيب هيات انتخاب بودكه به دليل سفر خارجي، كاظم چليپا جايگزين او براي انتخاب اوليه آثار شد.

هشتمين دو سالانه ملي نقاشي ايران دي ماه سال جاري در موسسه فرهنگي ، هنري صبا و استان خراسان رضوي برگزار مي شود.

ستاد خبري

هشتمين دو سالانه ملي نقاشي ايرانتاريخ خبر:  1390/08/22