داوران نهايي ششمين دوسالانه مجسمه سازي معرفي شدند بازگشت

داوران نهايي ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي تهران معرفي شدند.

به گزارش ستاد خبري ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي تهران، داوري نهايي ششمين دوسالانه ملي تهران توسط محمد حسين عماد، كورش گلناري ، ژينوس تقي زاده ، فاطمه امداديان، ريما اسلام مسلك ، حميد سوري و مرتضي نعمت اللهي انجام مي شود و برگزيدگان نهايي دوسالانه معرفي مي شوند.

ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي تهران از دوم آبان ماه در فرهنگسراي نياوران آغاز شده است و مراسم اختتاميه و اهداي جوايز برگزيدگان دوشنبه 23 آبان در اين فرهنگسرا برگزار مي شود اما نمايشگاه آثار دوسالانه تا 26 آبان ادامه دارد.

همچنين در ادامه برنامه هاي جنبي ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي تهران شنبه 21 آبان ماه ساعت 16 فيلم هايي درباره مجسمه سازي در سالن گوشه فرهنگسراي نياوران نمايش داده مي شود.

                                                                                                                                                                                                                                     ستاد خبري

ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي تهران

تاريخ خبر:  1390/08/22