در موزه هنر امام علي (ع)اكسپوي دو سالانه سفال با حضور معاون هنري وزارت ارشاد آغاز گردید بازگشت
 

اكسپوي دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران با حضور معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ساعت 30/16 روز شنبه 21 آبان ماه آغاز مي شود.

به گزارش ستاد خبري دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران ، اكسپوي آثار دهمين دوسالانه سفال براي فروش آثار از 21 تا 29 آبان ماه در موزه هنر امام علي (ع) و فرهنگسراي كومش سمنان برگزار مي شود.

اين اولين اكسپوي سفال است كه در راستاي حمايت از هنرمندان سفالگر همزمان با دهمين دوسالانه ملي سفال برگزار مي گردد.

دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران با 375 اثر از 205 هنرمند از 22 مهرماه در موزه هنر امام علي (ع) و فرهنگسراي كومش سمنان آغاز شده است و تا 29 آبان ماه ادامه دارد.

دهمين دوسالانه ملي سفال معاصر ايران از سوي مركز هنر هاي تجسمي با همكاري انجمن هنرمندان سفالگر ايران ، مو سسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر، موزه هنر امام علي (ع) و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان سمنان برگزار شده است.
                                                                                                                                                                                           
ستاد خبري

دهمين دو سالانه ملي سفال معاصر ايران

تاريخ خبر:  1390/08/22