بيش از 200 اثر در بخش رقابتي دوسالانه نگارگري بازگشت


بيش از 200 اثر در بخش رقابتي دوسالانه نگارگري

بيش از 200 اثر به بخش رقابتي نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران راه يافت.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، هيات انتخاب آثار نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران پس از دو مرحله بررسي و ارزيابي آثار از ميان 968 اثر رسيده به دبيرخانه بيش از 200 اثر را براي نمايشگاه بخش رقابتي اين دوره دوسالانه انتخاب كرد.

آثار نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران در گرايش نقاشي ايراني، گل و مرغ، تذهيب، طراحي سياه قلم و تشعيير به نمايش گذاشته مي شود و انتخاب آثار دوسالانه را رضا یساولی، یوسف حسینی، رحیم چرخی، محمدرضا هنرور و حسین عصمتی بر عهده داشتند.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران به دبيري امير طهماسبي از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن نگارگري ايران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

نمايشگاه آثار نگارگري از استادان در بخش غير رقابتي، همايش علمي، كارگاههاي تخصصي و تقدير از پيشكسوتان نگارگري برنامه هاي نهمين دوسالانه ملي نگارگري است.

تاريخ خبر:  1393/08/20