14 مهرماه آخرين مهلت ارسال آثار به دوسالانه نگارگري بازگشت


14 مهرماه آخرين مهلت ارسال آثار به دوسالانه نگارگري

نهمين دوسالانه نگارگري آذرماه برگزار مي شود

14 مهرماه آخرين مهلت ارسال آثار به نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران است.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران كه آذرماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران در بخش هاي نگارگري، گل و مرغ، تذهيب، تشعير و طراحي سياه قلم با موضوع آزاد برگزار مي شود و هر هنرمند مي تواند با ارسال حداكثر سه اثر در اين دوسالانه شركت كند.

مجید ملانوروزی، محمد باقر آقامیری، مجید مهرگان، عباس جمال پور، محمدعلی رجبی، عبدالرحیم سیاهکارزاده، حسین ماچیانی، سلیمان سعیدآبادی و امیر طهماسبی اعضاي شوراي سياستگذاري نهمين دوسالانه نگارگري ايران هستند.

هنرمندان نگارگر تا 14 مهرماه فرصت دارند در سايت دوسالانه به نشاني www.2salane.ir ثبت نام كنند و تصاوير آثارشان را ارسال كنند.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران به دبيري امير طهماسبي از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن نگارگري ايران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

همايش علمي، كارگاههاي تخصصي و تقدير از پيشكسوتان نگارگري برنامه هاي نهمين دوسالانه ملي نگارگري است.

روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي

تاريخ خبر:  1393/07/02