انتشار فراخوان دوسالانه نگارگری بازگشت

 

نهمين دوسالانه ملي نگارگري آذرماه امسال برگزار مي شود

فراخوان نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي ، فراخوان نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران كه آذرماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد ، منتشر شد.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران در بخش هاي نگارگري ، گل و مرغ ، تذهيب، تشعير و طراحي سياه قلم با موضوع آزاد برگزار مي شود و هر هنرمند مي تواند با ارسال حداكثر سه اثر در اين دوسالانه شركت كند.

هنرمندان نگارگر تا 14 مهرماه فرصت دارند در سايت دوسالانه به نشاني www.2salane.ir ثبت نام كنند و تصاوير آثارشان را ارسال كنند.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران به دبيري امير طهماسبي از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن نگارگري ايران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

همايش علمي ، كارگاههاي تخصصي و تقدير از پيشكسوتان نگارگري برنامه هاي نهمين دوسالانه ملي نگارگري است.

روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي

تاريخ خبر:  1393/05/26