ساعد مشكي به عنوان دبير يازدهمين دوسالانه پوستر ايران منصوب شد بازگشت


ساعد مشكي به عنوان دبير يازدهمين دوسالانه پوستر ايران منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، مجيد ملانورزي؛ مديركل دفتر هنرهاي تجسمي در حكمي ساعد مشكي را به عنوان دبير يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران منصوب كرد.

در حكم مديركل هنرهاي تجسمي براي ساعد مشكي آمده است: نظر به برپايي يازدهمين دوسالانه پوستر ايران و انجام برنامه ريزي براي برگزاري بهتر اين دوسالانه و با عنايت به تجربيات موفق و گرانقدر جنابعالي و بنا به پيشنهاد شوراي مشاورين و برنامه ريزي به موجب اين حكم به سمت دبير يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران منصوب مي شويد.

يازدهمين دوسالانه پوستر تهران از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران دي و بهمن سال جاري در تهران برگزار خواهد شد و فراخوان دوسالانه به زودي منتشر مي شود.

ساعد مشكي متولد 1342 تهران و دانش آموخته رشته طراحي گرافيك از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است كه بيش از 10 سال است در حوزه طراحي گرافيك فعاليت حرفه اي دارد.

ساعد مشكي عضو انجمن بين المللي طراحان گرافيك AGI، عضو هيئت مديره و خزانه دار انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران (IGDS)، مدير مسئول و صاحب امتياز نشريه « نشان » (نشريه طراحان گرافيك ايران ) است.

در سال 1379 به همراه سه نفر از هم نسلانش گروه رنگ پنجم را براي ارتباط ميان گرافيك ايران وجهان راه اندازي كردند و تاكنون نمايشگاههاي متعددي را در داخل و خارج از كشور برگزار كرده اند.

مشكي عضو هيئت انتخاب آثار جشنواره ها و دوسالانه هايي از جمله هفتمين دوسالانه طراحان گرافيك تهران، نمايشگاه پوسترهاي تجربي، پنجمين نمايشگاه تصويرگري كتاب هاي كودكان و نوجوانان و نهمين دوسالانه جهاني پوستر تهران بوده است.

مشكي سال ها فعاليت خود را بر طراحي جلد كتاب متمركز كرد و مديريت هنري و طراحي گرافيك چندين انتشارات را بر عهده گرفت. او همچنين مدير هنري و طراح گرافيك جشنواره بين المللي فيلم هاي آموزشي رشد، جشنواره بين المللي تئاتر ايران زمين ، جشنواره بين المللي تئاتر طنز و جشنواره فيلم آبادان بوده است.

آثار مشكي در كتاب هاي مختلف از جمله كتاب Area به انتخاب آنتون بكه و نشريات متعددي معرفي شده اند.

ساعد مشكي برنده جوايز متعددي در داخل و خارج كشور است كه جايزه ويژه ايكوگرادا از دوسالانه ورشو، جايزه اول طراحي جلد از نخستين دوسالانه طراحي جلد تهران، جايزه اول طراحي جلد از هفتمين دوسالانه طراحي گرافيك ايران و جايزه دوم طراحي جلد و جايزه ويژه ابداع و خلاقيت از ششمين دوسالانه طراحي گرافيك ايران از جمله آنهاست.

روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي

تاريخ خبر:  1393/05/12