شوراي مشاورين و برنامه ريزي دوسالانه جهاني پوستر منصوب شدند بازگشت


قباد شيوا، ابراهيم حقيقي، ساعد مشكي، امرالله فرهادي، فرزاد اديبي و ...

شوراي مشاورين و برنامه ريزي دوسالانه جهاني پوستر منصوب شدند

شوراي مشاورين و برنامه ريزي يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران از سوي مديركل دفتر هنرهاي تجسمي منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، مجيد ملانورزي؛ مديركل دفتر هنرهاي تجسمي در احكامي جداگانه قباد شيوا،‌ ابراهيم حقيقي،‌ امرلله فرهادي، مصطفي اسداللهي، فرزاد اديبي، علي رشيدي، مجيد عباسي، صداقت جباري، ساعد مشكي، پريسا تشكري و مسعود نجابتي را به عنوان عضو شوراي مشاورين و برنامه ريزي يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران منصوب كرد.

در حكم مجيد ملانورزي براي اعضاي شوراي مشاورين و برنامه ريزي يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران و انجام برنامه ريزي براي برگزاري بهتر اين دوسالانه و با عنايت به تجربيات موفق و گرانقدر جنابعالي به سمت عضو شوراي مشاورين و برنامه ريزي يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران منصوب مي شويد.

يازدهمين دوسالانه جهاني پوستر ايران از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر دي و بهمن ماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد.

روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي

تاريخ خبر:  1393/05/11