سومين دوسالانه خوشنويسي ايران سال جاري ( 1393 ) برگزار مي شود بازگشت


استادان خوشنويسي كشور در جلسه دوسالانه

سومين دوسالانه خوشنويسي ايران سال جاري در قزوين برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، نخستين جلسه شوراي سياستگذاري سومين دوسالانه خوشنويسي با حضور مديركل هنرهاي تجسمي و غلامحسين اميرخاني، عباس اخوين، كيخسرو خروش، علي شيرازي، مجتبي ملك زاده،‌ ايرج نعيمايي، احمد عبدالرضايي، صداقت جباري و احمد پيله چي و محدحسين شفيعي ها؛ مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين و دبير دو دوره قبل دوسالانه برگزار شد و مقرر شد سومين دوسالانه شهريورماه سال جاري برگزار شود.

در اين جلسه با نظر اعضاي شورا قرار شد سومين دوسالانه به صورت ملي برگزار شود و به منظور معرفي توانمندي هنر خوشنويسي كشور، منتخب آثار پس از دوسالانه در چند كشور به نمايش گذاشته شود.

اعضاي شوراي سياستگذاري سومين دوسالانه خوشنويسي توافق كردند كه دوسالانه به صورت مسابقه رتبه بندي برگزار نشود و تعدادي از آثار برگزيده بدون رتبه بندي انتخاب و معرفي شوند.

مجيد ملانوروزي؛ مديركل هنرهاي تجسمي در اين جلسه گفت: در دوسالانه ارزش هاي هنري اهميت دارد و دوسالانه مي بايست تاثيرگذار و داراي اعتبار باشد و هنرمندان شاخص علاقه مند به حضور در آن باشند. در دوسالانه كميت آثار هر هنرمند شركت كننده مطرح نيست بلكه ارائه آثار و حضور هنرمندان شاخص اولويت دارد.

ملانوروزي ادامه داد: شوراي سياستگذاري دوسالانه خوشنويسي كه با حضور استادان و خوشنويسان مطرح كشور تشكيل شده است، نقشه راه دوسالانه را مشخص مي كند.

محمدحسين شفيعي ها ؛ مديركل فرهنگ و ارشاد استان قزوين و دبير دو دوره دوسالانه خوشنويسي نيز در اين جلسه گزارشي از دوره هاي قبل دوسالانه بيان كرد و اعضاي شورا نظرات و ديدگاه هاي خود را بيان كردند.

روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي

تاريخ خبر:  1393/02/02