آخرين مهلت ارسال آثار به دوسالانه تصويرگري، جمعه 22 شهريور بازگشت


مهلت ارسال آثار به دوسالانه تصويرگري تمديد نمي شود

مهلت ارسال آثار به ششمين دوسالانه تصويرگري تا ساعت 24 روز جمعه 22 شهريورماه جاري است و ديگر تمديد نمي شود.

به گزارش روابط عمومي ششمين دوسالانه تصويرگري، دبيرخانه ششمين دوسالانه تصويرگري اعلام كرد به خاطر درخواست تصويرگران حرفه اي و جوان و استقبال از اين دوسالانه، مهلت ارسال آثار به دبيرخانه ششمين دوسالانه تصويرگري كه تا 14 شهريورماه بود، تا ساعت 24 روز جمعه 22شهريورماه جاري تمديد شده است اما پس از اين ديگر تمديد نخواهد شد.

تصويرگران تا ساعت 24 روز جمعه 22 شهريور ماه فرصت دارند از طريق سايت دوسالانه به نشانيwww.2salane.irثبت نام كنند و آثار خود را ارسال كنند.

ششمين دوسالانه تصويرگري نهم آبان ماه با برگزاري افتتاحيه و اهداي جوايز برگزيدگان در موسسه فرهنگي هنري صبا آغاز مي شود.

دوسالانه امسال در سه بخش تصويرگري كتاب هاي منتشر شده 10 سال اخير در دو گروه سني خردسال – كودك و نوجوان، بخش موضوعي جهان نورها و سايه ها در سه گروه سني خردسال – كودك و نوجوان و جوان و بخش استعداد جوان براي تصويرگراني كه به ادبيات داستاني علاقه دارند اما كتاب منتشر نكرده اند برگزار مي شود. بخش غير رقابتي دوسالانه نيز با عنوان دنياي جديد تصويرگري برگزار مي شود.

ششمين دوسالانه تصويرگري از سوي مركز هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن فرهنگي- هنري تصويرگران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر آبان ماه در تهران برگزار مي شود .


تاريخ خبر:  1392/06/18