زمان و مكان برگزاري دوسالانه تصويرگري اعلام شد بازگشت

زمان و مكان برگزاري دوسالانه تصويرگري اعلام شد

آبان ماه در موسسه صبا

ششمين دوسالانه تصويرگري نهم آبان ماه سال جاري در موسسه فرهنگي هنري صبا برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي ششمين دوسالانه تصويرگري، كيانوش غريب پور؛ دبير ششمين دوسالانه تصويرگري گفت: زمان و مكان برگزاري دوسالانه تصويرگري نهايي شده است و اين دوسالانه نهم آبان ماه با برگزاري افتتاحيه و اهداي جوايز برگزيدگان در موسسه فرهنگي هنري صبا آغاز مي شود.

غريب پور در ادامه گفت: تصويرگران تا 14 شهريور ماه فرصت دارند از طريق سايت دوسالانه به نشانيwww.2salane.irثبت نام كنند و آثار خود را ارسال كنند.

دوسالانه امسال در سه بخش تصويرگري كتاب هاي منتشر شده 10 سال اخير در دو گروه سني خردسال – كودك و نوجوان، بخش موضوعي جهان نورها و سايه ها در سه گروه سني خردسال – كودك و نوجوان و جوان و بخش استعداد جوان براي تصويرگراني كه به ادبيات داستاني علاقه دارند اما كتاب منتشر نكرده اند برگزار مي شود. بخش غير رقابتي دوسالانه نيز با عنوان دنياي جديد تصويرگري برگزار مي شود.

ششمين دوسالانه تصويرگري از سوي مركز هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن فرهنگي- هنري تصويرگران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر مهر ماه در تهران برگزار مي شود.

تاريخ خبر:  1392/06/09