نشست خبري ششمين دوسالانه ي تصويرگري برگزار مي شود بازگشت


4 تيرماه در موزه هنرهاي معاصر تهران

نشست خبري ششمين دوسالانه ي تصويرگري برگزار مي شود

نشست خبري ششمين دوسالانه ي تصويرگري سه شنبه چهارم تيرماه در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمي، در اين نشست اصغر اميرنيا؛ مدير كل هنرهاي تجسمي، كيانوش غريب پور؛ دبير دوسالانه و علي هاشمي شهركي؛ دبير علمي دوسالانه برنامه ها و بخش هاي مختلف دوسالانه را تشريح مي كنند.

اين نشست ساعت 10:30 روز سه شنبه چهارم تيرماه در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.

ششمين دوسالانه ي تصويرگري قرار است نيمه دوم سال جاري از سوي مركز هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن فرهنگي -هنري تصويرگران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر برگزار شود.

روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمی

تاريخ خبر:  1392/04/02