ششمین کارگاه آموزش نقاشی سوم خرداد بازگشت

 
به حول و قوه الهی و با همت هنرمندان نقاش ایران زمین، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز هنرهای تجسمی، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، بنیاد شهید و دانشگاه های هنری سراسر کشور، ششمین کارگاه آموزش نقاشی سوم خرداد را در تهران برگزار می نماید.


فراخوان کارگاه آموزشی نقاشی سوم خرداد 1392فرم شرکت در کارگاه آموزشی 
تاريخ خبر:  1392/02/14