هيات انتخاب آثار تصوير سازي ، سفال و عكاسي جشنواره فجر معرفي شدند بازگشت
 

هيات انتخاب آثار تصوير سازي ، سفال و عكاسي جشنواره فجر معرفي شدند

هيات انتخاب رشته هاي سفال و سراميك ، تصوير سازي و عكاسي چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر ، دررشته تصوير سازي كه براي اولين بار در جشنواره فجر قرار گرفته است، عليرضا گلدوزيان ، مهكامه شعباني، پيمان رحيمي زاده ، محسن حسن پور و سيد فضل الله طباطبايي انتخاب آثار را بر عهده دارند.

فريده تطهيري مقدم ، مهران هوشيار و جعفر نجيبي نيز اعضاي هيات انتخاب آثار سفال و سراميك چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر هستند.

در رشته عكاسي نيز جاسم غضبانپور ، عليرضا كريمي صارمي و سيد عباس مير هاشمي آثار را انتخاب مي كنند.

انتخاب اوليه آثار سفال و سراميك و تصوير سازي چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر پنجشنبه 22 دي ماه و انتخاب اوليه آثار عكاسي جمعه 23 دي ماه انجام شود. دررشته تصوير سازي 2 هزار و 28 اثر ، دررشته سفال و سراميك 511 اثر و در رشته عكاسي 9 هزار و 669 اثر به دبير خانه چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر رسيده است.

هنرمندان براي ارسال آثار در رشته كاريكاتور تا 25 دي ماه ، در بخش ويژه بيداري اسلامي و عدالتخواهي جهاني و همايش تا 30 دي ماه و دربخش فيلم هاي مستند هنرهاي تجسمي تا 5 بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را ارسال كنند.

چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر در رشته هاي نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، پوستر، عكاسي، سفال و سراميك، مجسمه سازي، تصوير سازي، كاريكاتور، فيلم هاي مستند هنرهاي تجسمي و همايش 10 بهمن تا 14 اسفند ماه امسال برگزار مي شود.

روابط عمومي

چهارمين جشنواره بين الملي هنرهاي تجسمي فجر

تاريخ خبر:  1390/10/21